آگهی استخدام حسابدار در دفتر معتبر

استخدام حسابدار در دفتر معتبر

1400-03-27

به حسابدار آقا مسلط بر نرم افزار آسان و ورد در دفتر معتبر نیازمندیم سابقه کار 1 سال یا بیشتر شرط استخدام است محل کار: یافت آباد در واتساپ پیام دهید

به حسابدار آقا مسلط بر نرم افزار آسان و ورد در دفتر معتبر نیازمندیم سابقه کار 1 سال یا بیشتر شرط استخدام است محل کار: یافت آباد در واتساپ پیام دهید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی