آگهی استخدام نگهبان ساختمان

استخدام نگهبان ساختمان

1400-03-30

نگهبان جهت ساختمان در حال ساخت ، فعلا شبها ولی بعدا بیشتر هم بمانید بهتر است .ساعت ۶ عصر تا صبح یا ظهر تا صبح فردا

نگهبان جهت ساختمان در حال ساخت ، فعلا شبها ولی بعدا بیشتر هم بمانید بهتر است .ساعت ۶ عصر تا صبح یا ظهر تا صبح فردا

خمینی شهر هفتصددستگاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی