آگهی استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق

1400-03-20

به تکنسین برق باسابقه حداقل 2 سال با حقوق توافقی نیازمندیم در صورت باسابقه بودن تماس بگیرید

به تکنسین برق باسابقه حداقل 2 سال با حقوق توافقی نیازمندیم در صورت باسابقه بودن تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09377

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی