آگهی استخدام مهندس برق در شرکت مهندسی مشاور

استخدام مهندس برق در شرکت مهندسی مشاور

1400-03-20

به مهندس برق پایه 3 در شرکت مهندسی مشاور نیازمندیم سابقه کار نمیخواد . امکان دورکاری فراهمه حقوق ثابت بدون بیمه . تایم کار توافقی تماس بگیرید

به مهندس برق پایه 3 در شرکت مهندسی مشاور نیازمندیم سابقه کار نمیخواد . امکان دورکاری فراهمه حقوق ثابت بدون بیمه . تایم کار توافقی تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09193

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی