آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت حرفه ای

استخدام مهندس عمران در شرکت حرفه ای

1400-03-19

از مهندس عمران با مدرک ارشد و پروانه نظام مهندسی از سوی شرکت حرفه ای دعوت به همکاری میشود حقوق توافقی و بیمه ارتباط با ما از طریق واتساپ

از مهندس عمران با مدرک ارشد و پروانه نظام مهندسی از سوی شرکت حرفه ای دعوت به همکاری میشود حقوق توافقی و بیمه ارتباط با ما از طریق واتساپ

اهواز
اطلاعات تماس

*******09301

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی