آگهی استخدام جوشکار اسکلت فلزی در کارگاه ساختمانی

استخدام جوشکار اسکلت فلزی در کارگاه ساختمانی

1400-03-16

به جوشکار اسکلت فلزی دارای سابقه کار حرفه ای در کارگاه ساختمانی با حقوق توافقی نیازمندیم شهریار تماس بگیرید

به جوشکار اسکلت فلزی دارای سابقه کار حرفه ای در کارگاه ساختمانی با حقوق توافقی نیازمندیم شهریار تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09129

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی