آگهی استخدام منشی مدیرعامل در شرکت معتبر

استخدام منشی مدیرعامل در شرکت معتبر

1400-03-05

استخدام منشی مدیرعامل خانم با روابط عمومی قوی، ظاهری آراسته ترجیحا مجرد در شرکت معتبر واقع در صادقیه از طریق واتساپ یا تلگرام با ما در ارتباط باشید

استخدام منشی مدیرعامل خانم با روابط عمومی قوی، ظاهری آراسته ترجیحا مجرد در شرکت معتبر واقع در صادقیه از طریق واتساپ یا تلگرام با ما در ارتباط باشید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی