آگهی استخدام منشی در شرکت حسابداری

استخدام منشی در شرکت حسابداری

1400-02-17

استخدام منشی خانم مسلط بر کامپیوتر مسئولیت پذیر، وقت شناس و متعهد در شرکت حسابداری در پیروزی تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید ممنون

استخدام منشی خانم مسلط بر کامپیوتر مسئولیت پذیر، وقت شناس و متعهد در شرکت حسابداری در پیروزی تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید ممنون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی