آگهی استخدام منشی در دفتر اداری

استخدام منشی در دفتر اداری

1400-02-13

استخدام منشی خانم مسلط بر ورد و اکسل بدون حاشیه و موجه با اخلاق عالی در دفتر اداری ساعت کار: 9 تا 16 رزومه در واتساپ بفرستید

استخدام منشی خانم مسلط بر ورد و اکسل بدون حاشیه و موجه با اخلاق عالی در دفتر اداری ساعت کار: 9 تا 16 رزومه در واتساپ بفرستید

کرج
اطلاعات تماس

*******09198

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی