آگهی استخدام جوشکار co

استخدام جوشکار co

1400-02-13

استخدام جوشکار co2 با حقوق وزارت کار و بیمه سابقه کار الزامی است تماس بگیرید

استخدام جوشکار co2 با حقوق وزارت کار و بیمه سابقه کار الزامی است تماس بگیرید

اهواز
اطلاعات تماس

*******09356

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی