آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1400-02-13

استخدام منشی خانم خوش برخورد، جوان باانرژی آشنا با برنامه های آفیس و فضای مجازی در شرکت معتبر حقوق توافقی با ساعت کار توافقی . محل کار: پاسداران تماس بگیرید

استخدام منشی خانم خوش برخورد، جوان باانرژی آشنا با برنامه های آفیس و فضای مجازی در شرکت معتبر حقوق توافقی با ساعت کار توافقی . محل کار: پاسداران تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09338

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی