آگهی استخدام بازاریاب در شرکت تولیدی

استخدام بازاریاب در شرکت تولیدی

1400-02-13

به بازاریاب خانم باسابقه با حقوق و مزایای توافقی در شرکت تولیدی در زمینه تولید و فروش حوله نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

به بازاریاب خانم باسابقه با حقوق و مزایای توافقی در شرکت تولیدی در زمینه تولید و فروش حوله نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09197

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی