آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت پخش ارس

استخدام مدیر فروش در شرکت پخش ارس

1400-02-09

استخدام مدیر فروش باسابقه و حرفه ای دارای توان مدیریتی و دارای تیم فروش حرفه ای در شرکت پخش ارس واقع در کمپلو جنوبی با شرایط حقوقی عالی تماس بگیرید

استخدام مدیر فروش باسابقه و حرفه ای دارای توان مدیریتی و دارای تیم فروش حرفه ای در شرکت پخش ارس واقع در کمپلو جنوبی با شرایط حقوقی عالی تماس بگیرید

اهواز
اطلاعات تماس

*******09022

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی