آگهی استخدام مهندس برق در شرکت پیمانکاری

استخدام مهندس برق در شرکت پیمانکاری

1400-02-09

به مهندس برق در شرکت پیمانکاری نیازمندیم سابقه کار الزامی است (حداقل 2 سال) با مدرک کارشناسی تماس بگیرید

به مهندس برق در شرکت پیمانکاری نیازمندیم سابقه کار الزامی است (حداقل 2 سال) با مدرک کارشناسی تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی