آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت عمرانی

استخدام مهندس عمران در شرکت عمرانی

1400-02-05

از مهندس عمران باسابقه جهت همکاری با شرکت عمرانی دعوت به همکاری میشود محل کار: صادقیه در واتساپ پیام دهید

از مهندس عمران باسابقه جهت همکاری با شرکت عمرانی دعوت به همکاری میشود محل کار: صادقیه در واتساپ پیام دهید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی