آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1400-02-04

استخدام منشی خانم خوش برخورد و خوش پوش حداکثر 30 ساله مجرد با فن بیان قوی در شرکت معتبر محل کار: ولیعصر تماس بگیرید فوری

استخدام منشی خانم خوش برخورد و خوش پوش حداکثر 30 ساله مجرد با فن بیان قوی در شرکت معتبر محل کار: ولیعصر تماس بگیرید فوری

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی