آگهی استخدام کارمند در موسسه مهاجرتی

استخدام کارمند در موسسه مهاجرتی

1400-01-26

به همکار خانم دارای سابقه کار مرتبط و آشنا با مهاجرت تحصیلی در موسسه مهاجرتی در محدوده نجات اللهی نیازمندیم در صورت واجد شرایط بودن تماس بگیرید

به همکار خانم دارای سابقه کار مرتبط و آشنا با مهاجرت تحصیلی در موسسه مهاجرتی در محدوده نجات اللهی نیازمندیم در صورت واجد شرایط بودن تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی