آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

1400-01-24

به کارمند اداری مسلط بر کامپیوتر دارای سابقه کار اداری دفتری با روابط عمومی و فن بیان قوی نیازمندیم محل کار: ظفر تماس بگیرید

به کارمند اداری مسلط بر کامپیوتر دارای سابقه کار اداری دفتری با روابط عمومی و فن بیان قوی نیازمندیم محل کار: ظفر تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی