آگهی جذب نیروی فروش فعال آقا و خانم به تعداد محدود

جذب نیروی فروش فعال آقا و خانم به تعداد محدود

1400-01-23

به تعداد محدودی نیروی آقا و خانم فعال نیازمندیم لطفا مشخصات و روزمه خود را به شماره زیر ارسال کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید 09034565781

به تعداد محدودی نیروی آقا و خانم فعال نیازمندیم لطفا مشخصات و روزمه خود را به شماره زیر ارسال کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید 09034565781

تهران
اطلاعات تماس

*******09034

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی