آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

1400-01-22

به کارشناس فروش خانم آشنا با زبان انگلیسی، مسلط بر مهارت های ICDL و دارای سابقه کار فروش در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی آزمایشگاهی واقع در فاطمی رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

به کارشناس فروش خانم آشنا با زبان انگلیسی، مسلط بر مهارت های ICDL و دارای سابقه کار فروش در شرکت بازرگانی مواد شیمیایی آزمایشگاهی واقع در فاطمی رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09358

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی