آگهی استخدام حسابدار در عمده فروشی

استخدام حسابدار در عمده فروشی

1400-01-21

به حسابدار آقا مسلط بر هلو و اکسل در عمده فروشی در مولوی نیازمندیم تایم کار از 8 تا 18 با حقوق توافقی تماس بگیرید

به حسابدار آقا مسلط بر هلو و اکسل در عمده فروشی در مولوی نیازمندیم تایم کار از 8 تا 18 با حقوق توافقی تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09192

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی