آگهی استخدام کارگر جوان آقا برای رستوران

استخدام کارگر جوان آقا برای رستوران

1397-09-05

استخدام کارگر جوان اقا برای رستوران

استخدام کارگر جوان اقا برای رستوران

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی