آگهی استخدام منشی در شرکت ساختمانی

استخدام منشی در شرکت ساختمانی

1400-01-12

به منشی خانم خوش برخورد و آراسته، منظم و دقیق و آشنا با کامپیوتر در شرکت ساختمانی نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس بگیرید ممنون

به منشی خانم خوش برخورد و آراسته، منظم و دقیق و آشنا با کامپیوتر در شرکت ساختمانی نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس بگیرید ممنون

اهواز
اطلاعات تماس

*******09373

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی