آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت معتبر

استخدام کمک حسابدار در شرکت معتبر

1400-01-12

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار هلو و امور بانکی در شرکت معتبر واقع در میدان فردوسی با حقوق ثابت و بیمه ساعت کاری از 8 تا 17 در واتساپ پیام دهید

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار هلو و امور بانکی در شرکت معتبر واقع در میدان فردوسی با حقوق ثابت و بیمه ساعت کاری از 8 تا 17 در واتساپ پیام دهید

تهران
اطلاعات تماس

*******09021

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی