آگهی استخدام بازاریاب در موسسه آموزشی

استخدام بازاریاب در موسسه آموزشی

1400-01-12

به بازاریاب خانم مجرب و باسابقه با روابط عمومی بالا و خوش برخورد در موسسه آموزشی نیازمندیم حضور در محل کار الزامی نیست تماس بگیرید

به بازاریاب خانم مجرب و باسابقه با روابط عمومی بالا و خوش برخورد در موسسه آموزشی نیازمندیم حضور در محل کار الزامی نیست تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی