آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت بازرگانی

استخدام کمک حسابدار در شرکت بازرگانی

1400-01-09

استخدام کمک حسابدار آقا یا خانم دارای سابقه کار حداقل 1 سال تا 3 سال در شرکت بازرگانی ساعت کاری از 8 تا 16 . محل کار: عباس آباد . حقوق توافقی و بیمه ارتباط با ما از طریق واتساپ

استخدام کمک حسابدار آقا یا خانم دارای سابقه کار حداقل 1 سال تا 3 سال در شرکت بازرگانی ساعت کاری از 8 تا 16 . محل کار: عباس آباد . حقوق توافقی و بیمه ارتباط با ما از طریق واتساپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09125

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی