آگهی استخدام منشی در موسسه معتبر

استخدام منشی در موسسه معتبر

1400-01-09

به منشی خانم زیر 30 سال و مجرد ، خوش برخورد و خوش بیان و آشنا با کامپیوتر در موسسه معتبر نیازمندیم تماس بگیرید میدان انقلاب

به منشی خانم زیر 30 سال و مجرد ، خوش برخورد و خوش بیان و آشنا با کامپیوتر در موسسه معتبر نیازمندیم تماس بگیرید میدان انقلاب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی