آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه ژیوار

استخدام حسابدار در فروشگاه ژیوار

1399-12-29

به حسابدار مسلط بر نرم افزار سپیدار و سابقه کار تا 3 سال در فروشگاه ژیوار واقع در الهیه از ساعت 8 تا 14 نیازمندیم حقوق ثابت وزارت کار و بیمه تماس بگیرید

به حسابدار مسلط بر نرم افزار سپیدار و سابقه کار تا 3 سال در فروشگاه ژیوار واقع در الهیه از ساعت 8 تا 14 نیازمندیم حقوق ثابت وزارت کار و بیمه تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09228

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی