آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت فنی و مهندسی

استخدام کمک حسابدار در شرکت فنی و مهندسی

1399-12-19

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط بر اکسل و سپیدار و اتوکد در شرکت فنی و مهندسی واقع در 7حوض تایم کاری پاره وقت ارسال رزومه از طریق واتساپ

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط بر اکسل و سپیدار و اتوکد در شرکت فنی و مهندسی واقع در 7حوض تایم کاری پاره وقت ارسال رزومه از طریق واتساپ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی