آگهی استخدام کارمند مالی در شرکت اینترنتی

استخدام کارمند مالی در شرکت اینترنتی

1399-12-19

به کارمند مالی خانم یا آقا مسلط بر نرم افزار هلو و برنامه های آفیس در شرکت اینترنتی نیازمندیم آدرس: دروازه اصفهان با حقوق ثابت و بیمه تماس بگیرید

به کارمند مالی خانم یا آقا مسلط بر نرم افزار هلو و برنامه های آفیس در شرکت اینترنتی نیازمندیم آدرس: دروازه اصفهان با حقوق ثابت و بیمه تماس بگیرید

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی