آگهی استخدام کارمند در شرکت یامور مهر گستر تبریز

استخدام کارمند در شرکت یامور مهر گستر تبریز

1399-12-17

استخدام کارمند خانم خوش برخورد مسلط بر ورد و اکسل در شرکت یامور مهر گستر تبریز واقع در 4راه مارالان ساعت کاری از 9 تا 17 در واتسپ با ما در ارتباط باشید

استخدام کارمند خانم خوش برخورد مسلط بر ورد و اکسل در شرکت یامور مهر گستر تبریز واقع در 4راه مارالان ساعت کاری از 9 تا 17 در واتسپ با ما در ارتباط باشید

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی