آگهی استخدام منشی مدیرعامل در شرکت بازرگانی

استخدام منشی مدیرعامل در شرکت بازرگانی

1399-12-15

استخدام منشی مدیرعامل خانم مسلط بر شبکه های اجتماعی خوش برخورد و خوشپوش در شرکت بازرگانی آدرس شرکت : بلوار سجاد ارسال رزومه در واتساپ

استخدام منشی مدیرعامل خانم مسلط بر شبکه های اجتماعی خوش برخورد و خوشپوش در شرکت بازرگانی آدرس شرکت : بلوار سجاد ارسال رزومه در واتساپ

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی