آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت معتبر

استخدام مهندس عمران در شرکت معتبر

1399-12-14

استخدام مهندس عمران زیر 40 سال ، دارای سابقه کار 3 تا 5سال و مسلط بر وضعیت نویسی در شرکت معتبر با حقوق توافقی ساعت کاری از 8 تا 2 ارسال رزومه در واتساپ

استخدام مهندس عمران زیر 40 سال ، دارای سابقه کار 3 تا 5سال و مسلط بر وضعیت نویسی در شرکت معتبر با حقوق توافقی ساعت کاری از 8 تا 2 ارسال رزومه در واتساپ

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی