آگهی استخدام مدیر مالی در موسسه آموزشی

استخدام مدیر مالی در موسسه آموزشی

1399-12-14

استخدام مدیر مالی مسلط بر تنظیم انواع صورت های مالی ، حقوق و دستمزد و امور مالیاتی و بیمه در موسسه آموزشی در میدان ولیعصر سابقه کار الزامی است رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام مدیر مالی مسلط بر تنظیم انواع صورت های مالی ، حقوق و دستمزد و امور مالیاتی و بیمه در موسسه آموزشی در میدان ولیعصر سابقه کار الزامی است رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی