آگهی استخدام منشی در دفتر تولیدی

استخدام منشی در دفتر تولیدی

1399-12-09

به منشی خانم از ساعت 9 تا 17 در دفتر تولیدی در پیروزی جهت انجام امور منشی گری نیازمندیم تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید ممنون

به منشی خانم از ساعت 9 تا 17 در دفتر تولیدی در پیروزی جهت انجام امور منشی گری نیازمندیم تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید ممنون

تهران
اطلاعات تماس

*******09228

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی