آگهی استخدام کارگر ساده در کارگاه تولیدی

استخدام کارگر ساده در کارگاه تولیدی

1399-12-04

به کارگر ساده مسئولیت پذیر و متعهد در کارگاه تولیدی با حقوق وزارت کار و بیمه نیازمندیم تماس بگیرید

به کارگر ساده مسئولیت پذیر و متعهد در کارگاه تولیدی با حقوق وزارت کار و بیمه نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09215

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی