آگهی استخدام مهندس صنایع در شرکت معماری

استخدام مهندس صنایع در شرکت معماری

1399-12-04

استخدام مهندس صنایع دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و دارای سابقه کار حداقل 3 ساله تا 5 ساله در شرکت معماری واقع در الهیه برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات کاری( 8 تا 17) تماس حاصل فرمایید

استخدام مهندس صنایع دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و دارای سابقه کار حداقل 3 ساله تا 5 ساله در شرکت معماری واقع در الهیه برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات کاری( 8 تا 17) تماس حاصل فرمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09911

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی