آگهی استخدام کارشناس حسابداری در موسسه معتبر

استخدام کارشناس حسابداری در موسسه معتبر

1399-12-03

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار سپیدار و سابقه کاری 2 تا 5 سال در موسسه معتبر واقع در میدان توحید رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار سپیدار و سابقه کاری 2 تا 5 سال در موسسه معتبر واقع در میدان توحید رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی