آگهی استخدام کارشناس حسابداری در موسسه معتبر

استخدام کارشناس حسابداری در موسسه معتبر

1399-12-03

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار سپیدار و سابقه کاری 2 تا 5 سال در موسسه معتبر واقع در میدان توحید رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار سپیدار و سابقه کاری 2 تا 5 سال در موسسه معتبر واقع در میدان توحید رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******m.sad

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی