آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-12-03

استخدام منشی خانم با روحیه کار تیمی منضبط و متعهد با روابط عمومی بالا در شرکت معتبر در سهروردی ساعت کار از 9 تا 18 با حقوق ثابت و بیمه تماس بگیرید

استخدام منشی خانم با روحیه کار تیمی منضبط و متعهد با روابط عمومی بالا در شرکت معتبر در سهروردی ساعت کار از 9 تا 18 با حقوق ثابت و بیمه تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی