آگهی استخدام مهندس معمار در دفتر طراحی

استخدام مهندس معمار در دفتر طراحی

1399-11-30

جهت کار در دفتر طراحی به مهندس معمار با آشنایی کامل به اتوکد و تری دی مکس / مقررات معماری و شهر سازی / تهیه نقشه های معماری قدیم و جدید به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت کار در دفتر طراحی به مهندس معمار با آشنایی کامل به اتوکد و تری دی مکس / مقررات معماری و شهر سازی / تهیه نقشه های معماری قدیم و جدید به صورت تمام وقت نیازمندیم.

اهواز نیو سایت
اطلاعات تماس

*******09051

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی