آگهی استخدام مهندس برق قدرت آقا در شرکت مهندسی

استخدام مهندس برق قدرت آقا در شرکت مهندسی

1399-11-29

به یک مهندس برق قدرت آقا با ماشین از اهالی شهر اصفهان به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی بهمراه بیمه در شرکت مهندسی نیازمندیم.

به یک مهندس برق قدرت آقا با ماشین از اهالی شهر اصفهان به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی بهمراه بیمه در شرکت مهندسی نیازمندیم.

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09177

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی