آگهی استخدام نیروی پیک موتوری

استخدام نیروی پیک موتوری

1399-11-29

استخدام نیروی پیک موتوری فعال همراه با موتور یا بدون موتور به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب جهت کسب اطلاعات دقیق تماس بگیرید.

استخدام نیروی پیک موتوری فعال همراه با موتور یا بدون موتور به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب جهت کسب اطلاعات دقیق تماس بگیرید.

کرج شهر جدید اندیشه
اطلاعات تماس

*******09391

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی