آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت پخش

استخدام کمک حسابدار در شرکت پخش

1399-11-29

به کمک حسابدار با آشنایی به نرم افزارهای حسابداری و فروش / آفیس به صورت تمام وقت با درآمد ماهانه طبق وزارت کار بهمراه بیمه و مزایا در شرکت پخش نیازمندیم.

به کمک حسابدار با آشنایی به نرم افزارهای حسابداری و فروش / آفیس به صورت تمام وقت با درآمد ماهانه طبق وزارت کار بهمراه بیمه و مزایا در شرکت پخش نیازمندیم.

کرج عظیمیه
اطلاعات تماس

*******09910

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی