آگهی استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی ثبتی

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی ثبتی

1399-11-29

نیازمند کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی ثبتی به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با حقوق ثابت بهمراه بیمه جهت هماهنگی برای مصاحبه تماس بگیرید.

نیازمند کارمند اداری خانم در موسسه حقوقی ثبتی به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با حقوق ثابت بهمراه بیمه جهت هماهنگی برای مصاحبه تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی