آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس بزرگراه

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس بزرگراه

1397-08-30

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس بزرگراه با زنگ خور خوب و درآمد کافی و پورسانت 12 درصد

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس بزرگراه با زنگ خور خوب و درآمد کافی و پورسانت 12 درصد

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی