آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت

1399-11-24

به 3 نفر کارمند اداری خانم با تجربه / با روابط اجتماعی خوب / با مدرک حداقل لیسانس به صورت تمام وقت در شرکت نیازمندیم. با دستمزد 3 میلیون تومن فقط تماس پاسخگو هستم.

به 3 نفر کارمند اداری خانم با تجربه / با روابط اجتماعی خوب / با مدرک حداقل لیسانس به صورت تمام وقت در شرکت نیازمندیم. با دستمزد 3 میلیون تومن فقط تماس پاسخگو هستم.

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی