آگهی استخدام بازاریاب تلفنی خانم

استخدام بازاریاب تلفنی خانم

1399-11-24

جهت تکمیل کادر فروش خود به نیروی خانم جهت بازاریابی به صورت تلفنی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.

جهت تکمیل کادر فروش خود به نیروی خانم جهت بازاریابی به صورت تلفنی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.

کرج درختی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی