آگهی استخدام چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در آشپزخانه

استخدام چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در آشپزخانه

1399-11-23

استخدام چند نفر پیک موتوری فعال و متعهد به کار جهت همکاری در آشپزخانه با حقوق ساعتی ۱۰ هزار تومان + مزایای دیگر جهت کار در شیفت صبح و شب جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایید.

استخدام چند نفر پیک موتوری فعال و متعهد به کار جهت همکاری در آشپزخانه با حقوق ساعتی ۱۰ هزار تومان + مزایای دیگر جهت کار در شیفت صبح و شب جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایید.

مشهد شهید آوینی
اطلاعات تماس

*******09058

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی