آگهی استخدام حسابدار خانم جهت کار در یک شرکت معتبر

استخدام حسابدار خانم جهت کار در یک شرکت معتبر

1399-11-21

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به حسابداری / دارایی / بیمه / حقوق ... به صورت تمام وقت جهت کار در یک شرکت معتبر نیازمندیم. ارسال اطلاعات کامل لطفا از واتساپ

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به حسابداری / دارایی / بیمه / حقوق ... به صورت تمام وقت جهت کار در یک شرکت معتبر نیازمندیم. ارسال اطلاعات کامل لطفا از واتساپ

اهواز زیتون کارمندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی